PI karmester r l
 Logo 2014 kor  zkar


      

    

  

          
         Brassóban  születtem és nevelkedtem egészen 20 éves koromig. Életemben nagyon fontos szerepet játszottak szüleim, barátaim és a brassó-bolonyai plébánia közössége. Zenei tanulmányaimat a zeneóvódában kezdtem, majd kivülről bejáró diákként a zeneiskolában zongoraszakán folytattam  (I-VIII) . A líceumot az Ápirily Lajos infromatika osztályában végeztem. Ebben a periódusban folyamatosan foglalkoztam az egyházzenével: egyrészt a plébániai ifjúsági kórus furulyása-billentyűse és később vezetőjeként, illetve a Szent Péter és Pál plébánia karnagya: Farkas Áron tanitványaként.
       Az érettségi után felvételt nyertem a németországi Aachenben levő St. Gregorius egyházzenei főiskolába, de külömböző okok miatt nem mehettem el. Egyetemi tanulmányaimat Brassóban kezdtem és evvel egyidejüleg a ferences templom kántori szolgálatát is elvállaltam. A Gondviselés által 2006-ban Kolozsváron folytathattam kántori hívatásomat, illetve tanulmányimat. A Szent Mihály templom gótikus falainak oltalmában dicsőithetem mai napig szép muzsikával az Istent.
     A hívatásom megéléséhez és sikeréhez, elengedhetetlenül hozzátartozik a Szent Cecilia kórus és kamarazenekar munkássága, amelyért hálával tartozom mindazom embereknek akik szívükkel, lelkükkel, hangukkal, hangszereikkel vagy bármilyen más módon ehhez  hozzájárultak.  Működésünk lehetetlen lenne Ft. Kovács Sándor főesperesúr lelki és anyagi támogatása nélkül, illetve Márton Szabolcs és Geréd István kántorkollégák munkája nélkül. 
   A kántor-karnagyi szolgálat mellett, fontos szerpet játszik az erdélyi egyházzene kutatása, illetve a  Báthory István Elméleti Líceum tanár-karvezetői tevékenység. 2012-ben a kolozsvári Zeneakadémián megvédhettem a doktori tézisemet: "Az erdélyi 18.-19. századi misekompoziciók" címmel.

     Szeretettel hívok mindenkit aki az egyházzenét és szép muzsikát szereti, s a közös éneklés örömében szeretne részesülni. Repertóárunk nagyon változatos (gregoriántól kortárs muzsikáig), s évente négy alkalommal nagyobb terjedelmű vokál-szimfonikus műveket tanulunk. 
Ahogy, azt az 1577-ben jól megfogalmazták: "Qui non canit in coro / stat sicut bos in foro" vagyis "Ki nem énekel a kórusban / áll mint ökör a vásárban". Igyhát az ökör állapot elkerülése érdekében örömmel várunk szerdán s pénteken (a nőszövetség termében) este 7től próbára.  

                                                             Potyó István

Vissza a tetejére